6 Września o godz.16:00 zapraszamy na Mszę św., po której będzie informacyjne zebranie dla Rodziców.