Informacje

Do naszego Przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Niewielka liczebność grup pozwala na indywidualne podejście do każdego z naszych podopiecznych oraz zagwarantuje dobre warunki do nauki i zabawy

Dla zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci  współpracujemy z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną nr1, ul. Obywatelska 1, 80-259 Gdańsk

tel. (058) 341-87-58 / fax 520-26-89 www.poradnia1gda.w.interia.pl,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Gdańsku zostało powołane do życia w 02.1951 r i prowadziło działalność do 1961 roku. W 1961 roku zostało upaństwowione, a zajmowany własny lokal Zgromadzenia przekazany został na mocy decyzji administracyjnej na cele oświatowe. Do roku 1990 funkcjonowało w nim Przedszkole Państwowe nr 39.

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

Pobierz raport >>>

 

Koncepcja pracy przedszkola opracowana została na podstawie:

 Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324)

 Statutu Przedszkola Sióstr Elżbietanek uchwalonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2014r.

Godziny otwarcia

Przedszkole Sióstr Elżbietanek jest  czynne od poniedziałku do piątku, przez jedenaście  miesięcy w roku w godzinach w godzinach 06.00 do 17.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
W miesiącu lipcu mamy przerwę urlopową.

Sł. Agnieszka Kozłowska

Muz. Agnieszka Kozłowska

         Ludwik Orlita

OPŁATY za pobyt dziecka w przedszkolu
5 godzin realizacja Podstawy programowej – nieodpłatnie.

 Zgodnie z decyzją MEN dzieci 6- letnie korzystają z opieki i nauczania w przedszkolu nieodpłatnie.  https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-za-przedszkole-dla-dziecka-6-letniego-zmiany-od-nowego-roku.html

Nasze Panie i Siostry mają anielska cierpliwość i tysiące świetnych pomysłów