Godziny otwarcia

Przedszkole Sióstr Elżbietanek jest  czynne od poniedziałku do piątku, przez jedenaście  miesięcy w roku w godzinach w godzinach 06.00 do 17.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
W miesiącu lipcu mamy przerwę urlopową.

 

Posiłki

Przedszkole zapewnia pięć posiłków dziennie, przygotowanych na miejscu w przedszkolnej kuchni  w warunkach zgodnych z przepisami i normami zatwierdzonymi przez Rejonową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

800- 830          I Śniadanie
915-930          II Śniadanie
1100-1130        I Obiad
1230-1300       II Obiad        
1445-1500          Podwieczorek
Przestrzegamy diet uwarunkowanych zdrowotnie.

Wypoczynek

Pora odpoczynku  przewidziana jest w godzinach 1300-1430 . W tym czasie dzieci słuchają czytanych bajek przez wychowawców, usypiają, odpoczywają i wyciszają się. Dzieci nie mające nawyku spania w środku dnia, spędzają mile czas na wyciszających zabawach z wychowawcą.