Nasze Panie i Siostry mają anielska cierpliwość i tysiące świetnych pomysłów

nauczyciel w grupie Pszczółki / Wczesna edukacja , UG

pomoc nauczyciela / Hotelarstwo Wellness Spa”, ESW

nauczyciel w grupie Biedronki / Pedagogika Zintegrowanej Wczesnej Edukacji, Ateneum

dyrektor, nauczyciel dyplomowany/ Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną, WSSE; Informatyka dla nauczycieli, PK; Przygotowanie do życia w rodzinie, UG; Zarządzanie Oświatą, WSZ; Teologia ogólna, ATK; Teologia moralna, USKW/

pomoc nauczyciela

nauczyciel w grupie Motylki / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, UMK; Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna,GWSH